GÓI CƠ BẢN

2.950.000 đ

 • 02 ảnh lớn 
 • 01 ảnh để bàn 
 • 5 ảnh nhỏ 
 • 01 áo dài cô dâu
 • 01 váy cưới tùy chọn

GÓI PHIM TRƯỜNG

4.850.000 đ

 • 01 abum
 • 2 ảnh phóng
 • 01 ảnh để bàn 
 • 01 áo dài cô dâu
 • 01 váy cưới tùy chọn

GÓI ĐỒ SƠN

5.400.000 đ

 • 02 ảnh lớn 
 • 01 Album
 • 01 ảnh để bàn 
 • 01 áo dài cô dâu
 • 01 váy cưới tùy chọn

GÓI HỒ YÊN TRUNG

5.700.000 đ

 • 02 ảnh lớn
 • 01 abum 
 • 1 ảnh để bàn 
 • 01 áo dài cô dâu
 • 01 váy cưới tùy chọn

GÓI HYT - PHIM TRƯỜNG

8.300.000 đ

 • 02 ảnh lớn
 • 01 abum 
 • 2 ảnh để bàn 
 • 01 áo dài cô dâu
 • 01 váy cưới tùy chọn

GÓI HYT- TUẦN CHÂU

7.500.000 đ

 • 02 ảnh lớn
 • 01 abum 
 • 1 ảnh để bàn 
 • 01 áo dài cô dâu
 • 01 váy cưới tùy chọn

GÓI CÁT BÀ

8.600.000 đ

 • 02 ảnh lớn
 • 01 abum 
 • 2 ảnh để bàn 
 • 01 áo dài cô dâu
 • 01 váy cưới tùy chọn

GÓI NINH BÌNH

9.850.000 đ

 • 02 ảnh lớn
 • 01 abum 
 • 2 ảnh để bàn 
 • 01 áo dài cô dâu
 • 01 váy cưới tùy chọn

GÓI TUẦN CHÂU

6.850.000 đ

 • 02 ảnh lớn
 • 01 abum 
 • 1 ảnh để bàn 
 • 01 áo dài cô dâu
 • 01 váy cưới tùy chọn