GÓI ĐỒ SƠN I

 1. TRỌN GÓI ĐỒ SƠN I   chỉ với 4.650.000

  * Miễn phí 100% ngoại cảnh ĐỒ SƠN
  – Album vuông 25 x 25 = 20 trang hoặc album ngang 30 x 20 = 20 trang
  – 2 ảnh phóng 50 x 75 lamila
  – 1 váy ngày cưới tùy chọn
  – 1 áo dài ngày đăng hỏi tùy chọn
  *Tặng:
  – 1 ảnh để bàn 20×30 lamila
  – 9 bộ áo dài đỡ lễ + 9 calavat
  – Trang điểm & bới tóc ngày cưới (Tại cửa hàng )
  – Trang điểm & bới tóc ngày đăng hỏi (Tại cửa hàng )
  – 2 DVD Slideshow ảnh lồng nhạc
  – Trả toàn bộ 100% file gốc không hạ kích cỡ ảnh
  – Tặng xe đi lại chụp hình cho toàn bộ ekip
  – Ngày chụp ảnh cô dâu đc chụp 3-4 váy và 3-4lần làm tóc, chú rể mặc 2 bộ vecton và 1 trang phục tùy chọn.
  – Chú ý: Chúng tôi cam kết không phát sinh cước phí, mọi chi phí đi lại đã bao gồm trong gói cước.
  Giá gốc: 7.750.000 VNĐ

 2. Giảm giá 40% chỉ còn : 4.650.000 VNĐ

 3. ——————————————–*************************————————————–

  TRỌN GÓI ĐỒ SƠN 2  chỉ với 4.950.000 vnđ

  * Miễn phí 100% ngoại cảnh ĐỒ SƠN
  – Album vuông 25 x 38= 20 trang hoặc album ngang 30 x 30 = 20 trang
  – 2 ảnh phóng 50 x 75 lamila
  – 1 váy ngày cưới tùy chọn
  – 1 áo dài ngày đăng hỏi tùy chọn
  *Tặng:
  – 1 ảnh để bàn 20×30 lamila
  – 9 bộ áo dài đỡ lễ + 9 calavat
  – Trang điểm & bới tóc ngày cưới (Tại cửa hàng )
  – Trang điểm & bới tóc ngày đăng hỏi (Tại cửa hàng )
  – 2 DVD Slideshow ảnh lồng nhạc
  – Trả toàn bộ 100% file gốc không hạ kích cỡ ảnh
  – Tặng xe đi lại chụp hình cho toàn bộ ekip
  – Ngày chụp ảnh cô dâu đc chụp 3-4 váy và 3-4lần làm tóc, chú rể mặc 2 bộ vecton và 1 trang phục tùy chọn.
  – Chú ý: Chúng tôi cam kết không phát sinh cước phí, mọi chi phí đi lại đã bao gồm trong gói cước.
  Giá gốc: 8.250.000 VNĐ

 4. Giảm giá 40% chỉ còn : 4.950.000 VNĐ

 5. ——————————————–*************************————————————–

  TRỌN GÓI ĐỒ SƠN 3  chỉ với 5.690.000 vnđ

  * Miễn phí 100% ngoại cảnh ĐỒ SƠN
  – Album vuông 25 x 25 = 30 trang hoặc album ngang 30 x 20 = 30trang
  – 1 ảnh phóng 50 x 75 lamila
  – 1 ảnh phóng 60 x 90 lamila
  – 1 váy ngày cưới tùy chọn
  – 1 áo dài ngày đăng hỏi tùy chọn
  *Tặng:
  – 1 ảnh để bàn 20×30 lamila
  – 1 bộ veston Hàn Quốc ngày cưới
  – 9 bộ áo dài đỡ lễ + 9 calavat
  – Trang điểm & bới tóc ngày cưới (Tại cửa hàng )
  – Trang điểm & bới tóc ngày đăng hỏi (Tại cửa hàng )
  – 2 DVD Slideshow ảnh lồng nhạc
  – Trả toàn bộ 100% file gốc không hạ kích cỡ ảnh
  – Tặng xe đi lại chụp hình cho toàn bộ ekip
  – Ngày chụp ảnh cô dâu đc chụp 4-5 váy và 4-5lần làm tóc, chú rể mặc 3 bộ vecton và 1 trang phục tùy chọn.
  – Chú ý: Chúng tôi cam kết không phát sinh cước phí, mọi chi phí đi lại đã bao gồm trong gói cước.
  Giá gốc: 9.480.000 VNĐ

 6. Giảm giá 40% chỉ còn : 5.690.000 VNĐ

 7. ——————————————–*************************————————————–

  TRỌN GÓI ĐỒ SƠN 4  chỉ với 6.490.000 vnđ

  * Miễn phí 100% ngoại cảnh ĐỒ SƠN
  – Album vuông 25 x 38 = 30 trang hoặc album ngang 30 x 30 = 30trang
  – 2 ảnh phóng 60 x 90 lamila
  – 1 váy ngày cưới tùy chọn
  – 1 áo dài ngày đăng hỏi tùy chọn
  *Tặng:
  – 2 ảnh để bàn 20×30 lamila
  – 2 bộ veston Hàn Quốc ngày cưới
  – 9-11 bộ áo dài đỡ lễ + 9-11 calavat
  – Trang điểm & bới tóc ngày cưới (Tại cửa hàng )
  – Trang điểm & bới tóc ngày đăng hỏi (Tại cửa hàng )
  – 2 DVD Slideshow ảnh lồng nhạc
  – Trả toàn bộ 100% file gốc không hạ kích cỡ ảnh
  – Tặng xe đi lại chụp hình cho toàn bộ ekip
  – Ngày chụp ảnh cô dâu đc chụp 4-5 váy và 4-5lần làm tóc, chú rể mặc 3 bộ vecton và 1 trang phục tùy chọn.
  – Chú ý: Chúng tôi cam kết không phát sinh cước phí, mọi chi phí đi lại đã bao gồm trong gói cước.
  Giá gốc: 10.800.000 VNĐ

 8. Giảm giá 40% chỉ còn : 6.490.000 VNĐ

 9. ——————————————–*************************————————————–

  TRỌN GÓI ĐỒ SƠN 5   chỉ với 7.390.000 vnđ

  * Miễn phí 100% ngoại cảnh ĐỒ SƠN
  – Album vuông 45 x 30 = 30 trang hoặc album ngang 35 x 35 = 30trang
  – 2 ảnh phóng 60 x 90 lamila
  – 1 váy ngày cưới tùy chọn
  – 1 áo dài ngày đăng hỏi tùy chọn
  *Tặng:
  – 2 ảnh để bàn 20×30 lamila
  – 2 bộ veston Hàn Quốc ngày cưới
  – 9-11 bộ áo dài đỡ lễ + 9-11 calavat
  – Trang điểm & bới tóc ngày cưới (Tại cửa hàng )
  – Trang điểm & bới tóc ngày đăng hỏi (Tại cửa hàng )
  – 2 DVD Slideshow ảnh lồng nhạc
  – Trả toàn bộ 100% file gốc không hạ kích cỡ ảnh
  – Tặng xe đi lại chụp hình cho toàn bộ ekip
  – Ngày chụp ảnh cô dâu đc chụp 4-5 váy và 4-5lần làm tóc, chú rể mặc 3 bộ vecton và 1 trang phục tùy chọn.
  – Chú ý: Chúng tôi cam kết không phát sinh cước phí, mọi chi phí đi lại đã bao gồm trong gói cước.
  Giá gốc: 12.290.000 VNĐ

 10. Giảm giá 40% chỉ còn : 7.390.000 VNĐ

 11. ——————————————–*************************————————————–